COM I AMB QUI TREBALLEM.

 

Assessorament Nutricional i Dietètic

Alcoes sl, treballa amb IADIN, Institut d'assessorament Dietètic i Nutricional, que són els encarregats de d'elaborar els menús i de fer formacions periòdiques al nostre personal.

 

 

 

Serveis de control analític

Alcoes, treballa amb Biotecnal, una empresa reconeguda en el món de l'alimentació, que és la que s'encarrega de fer l'anàlisi bacteorològic de matèries primeres i de productes elaborats.

 

 

 

Serveis de formació del personal

Treballem amb l'empresa GPL, que és qui porta la gestió en riscos laborals.

 

 

 

Assessorament en auditories informàtiques

Alcoes també treballa amb exartia, auditors informàtics.

 

 

Actualment associats a l'ACELLEC (Associació Catalana d'Empreses del LLeure, l'Educació i la Cultura)


 

 

Alcoes sl, treballa amb empreses externes, per garantir la seguretat i un assessorament global en tots els àmbits.