POLÍTICA DE PRIVACITAT

IMPORTANT: li convidem al fet que llegeixi detingudament aquesta Declaració de Privacitat per a conèixer per què recopilem les seves dades personals i com són processats aquestes dades per Alimentación Comedores Escolares, S.L., Tibidabo, 4, 2º 4ª, 08620, Sant Vicens dels Horts, Barcelona.

 

Aquesta política està subjecta a canvis pel que és convenient consultar-la cada vegada que vostè decideixi visitar-nos.

 

La present Política de Privacitat va ser modificada el 14/02/2020.

 

 

ÀMBIT

 

Aquesta declaració de privacitat en línia de Alimentación Comedores Escolares, S.L., és pública i accessible a tots els usuaris i clients de Alimentación Comedores Escolares, S.L., i s'aplica a tots els llocs web de Alimentación Comedores Escolares, S.L. sent www.alcoescat.com el lloc o domini principal.

 

També s'aplica a aquells documents o missatges emesos per Alimentación Comedores Escolares, S.L. que enllacen a aquesta política o declaració de privacitat o, si escau, indiquen que s'accedeixi a ella perquè Vostè conegui l'ús que fa Alimentación Comedores Escolares, S.L. de les seves dades personals.

 

A continuació, l'informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

 

 

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

 

Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a l'ordenament jurídic espanyol i completa i desenvolupa les seves disposicions (LOPDGDD).

 

Alimentación Comedores Escolares, S.L. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

 

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Alimentación Comedores Escolares, S.L., com a Responsable del Tractament, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Perquè Vostè pugui rebre informació i, si escau, poder reservar o usar els productes i serveis que Alimentación Comedores Escolares, S.L. ofereix a través del/dels lloc/s de Alimentación Comedores Escolares, S.L., és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats. Li recordem que és deure de l'usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a Alimentación Comedores Escolares, S.L., i que hagués registrat els nostres llocs, per a procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

 

Per a millorar els serveis que li oferim, és possible que en finalitzar el servei que li prestem, rebi una enquesta de satisfacció. En ella se li demanarà una valoració dels serveis rebuts i un breu comentari sobre l'experiència viscuda.

 

Recopilem la seva informació personal per diversos motius:

 • Atendre sol·licituds de serveis
 • Realització dels serveis
 • Confecció de pressupostos
 • Enviar-li missatges d'estat dels serveis en curs
 • Enviament de promocions que considerem interessants per als nostres clients
 • Enquestes de qualitat i de satisfacció per a la millora dels serveis que realitza Alimentación Comedores Escolares, S.L.
 • Emplenament de la documentació necessària per al procés de qualsevol incident/assistència cobert per a la seva companyia asseguradora

 

A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com l'ús de cookies.

 

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats en el capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.

 

 

MÈTODES DE RECOLLIDA

 

Alimentación Comedores Escolares, S.L. recull dades personals a través de diversos canals: en el lloc web www.alcoescat.com; en el centre d'atenció telefònica de Alimentación Comedores Escolares, S.L.; en els mateixos centres físics de Alimentación Comedores Escolares, S.L., a l'hora de sol·licitar un pressupost o un servei; en la pàgina de Alimentación Comedores Escolares, S.L.

 

Dins del lloc web:

 

Formulari de contacte

Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Empresa, Posició, Assumpte, Missatge, per a respondre als requeriments dels usuaris de Alimentación Comedores Escolares, S.L. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.

 

En tot cas i sempre que sigui aplicable li donarem l'opció de negar-se al fet que usem les seves dades amb finalitats d'enviaments o comunicacions publicitàries.

 

 

COMUNICACIÓ A TERCERS

 

Alimentación Comedores Escolares, S.L., no comparteix les seves dades amb cap tercer.

 

 

TRACTAMENTS I USOS

 

Vostè podrà revocar en tot moment l'autorització que hagi atorgat a fi de permetre que les seves dades siguin utilitzades d'una manera específica. Aquesta revocació d'autorització no podrà tenir efecte retroactiu.

 

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Sense les dades sol·licitades no serà possible la realització del servei.

 

Les dades personals, així com els relatius al servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).

 

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per Alimentación Comedores Escolares, S.L. (5 anys + l'any en curs).

 

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

 

Tractament de consultes

Les dades personals, de contacte, imatges, seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a poder realitzar la gestió sol·licitada.

 

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • D'oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d'informació.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D'esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

 

Servei de Qualitat

Per a complir amb els nostres compromisos de qualitat amb el client, puntualment realitzem una enquesta destinada a conèixer la satisfacció amb els treballs realitzats als nostres clients i usuaris per a, així, poder millorar els nostres serveis.

 

Aquestes enquestes s'efectuen per mitjans electrònics (es rep un e-mail amb enllaç a la web on es realitza l'enquesta) i en elles no es recull cap dada personal addicional als quals Vostè ens hagi proporcionat prèviament.

 

En qualsevol cas, les dades personals de contacte recopilats amb la finalitat d'enviar-li l'enquesta de qualitat únicament seran utilitzats si vostè ens atorga el seu consentiment explícit. Les dades personals referents a aquest tractament seran conservats per a això durant 3 mesos.

 

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei de qualitat.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.

 

Informació sobre els serveis de Alimentación Comedores Escolares, S.L.

Per a mantenir-li informat sobre els serveis de prestats per Alimentación Comedores Escolares, S.L. i de les promocions puntuals, requerim tractar les seves dades de contacte.

 

D'altra banda, en cada comunicació enviada se li oferirà l'oportunitat de donar-se de baixa d'aquestes; addicionalment vostè pot exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment. Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d'informació.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D'esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

 

Elaboració de pressupostos

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a l'elaboració del pressupost, es mantindran en els nostres fitxers fins que Vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins a passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrats.

 

En un altre cas passaran a formar part del tractament de Realització del Servei.

 

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • D'esborrat en el cas que desestimi definitivament l'actuació pressupostada per Alimentación Comedores Escolares, S.L..

 

Estudi de candidatures d'ocupació

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser Vostè seleccionat per a la següent fase, li comunicarem tal decisió. 

 

Les dades per Vostè proporcionats es conservaran durant un temps màxim d'1 any passat el qual seran eliminats.

 

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • D'esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

 

 

TRACTAMENT DE COOKIES


 

COOKIES

 

Aquest lloc web usa cookies pròpies per a millorar la seva experiència de navegació, depenent de la configuració del seu navegador. En algunes pàgines i opcions dels llocs Alimentación Comedores Escolares, S.L. s'usen cookies pròpies del navegador. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un Usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari, mai en els de Alimentación Comedores Escolares, S.L..

Cada vegada que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

 


 

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

SEGONS EL TERMINI DE TEMPS QUE ROMANEN ACTIVES LES COOKIES PODEN SER:

 

 • Cookies de sessió: dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits).
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies per les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i pot accedir-se a ells i ser tractats durant un període definit. Tenen data d'esborrat. S'utilitzen per exemple en el procés de compra o registre per a evitar haver d'introduir les nostres dades constantment.

 

 

SEGONS QUI SIGUI L'ENTITAT QUE GESTIONI L'EQUIP O DOMINI DES D'ON S'ENVIEN LES COOKIES I TRACTI LES DADES QUE S'OBTINGUIN, PODEM DISTINGIR:

 

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien al dispositiu de l'usuari i són gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien al dispositiu de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per nosaltres sinó per una altra entitat, que tractarà les dades obtingudes.

 

 

QUAN NAVEGUI PER LA NOSTRA PÀGINA WEB ES PODEN INSTAL·LAR EN EL SEU DISPOSITIU LES SEGÜENTS COOKIES:

 

 • Cookies de registre: Quan l'usuari entra en la nostra web i inicia sessió s'instal·la una cookie pròpia i temporal perquè pugui navegar per la seva zona d'usuari sense haver d'introduir les seves dades contínuament. Aquesta cookie desapareixerà quan tanqui sessió.
 • Cookies d'anàlisis: Serveixen per a estudiar el comportament dels usuaris de manera anònima en navegar per la nostra web. Així podrem conèixer els continguts més vists, el nombre de visitants, etc. Una informació que utilitzarem per a millorar l'experiència de navegació i optimitzar els nostres serveis. Poden ser pròpies, però també de tercers. Entre aquestes últimes es troben les cookies de Google Analytics.

 


 

DEFINICIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM

 

Cookies propies www.alcoescat.com

 

NOM DE LA COOKIE ORIGEN PROPÒSIT DE LA COOKIE
DIY_SB Tècnica Aquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del que és possible vincular dades necessàries per a possibilitar la navegació per la web.
 

 

Cookies propies blogmenjadormallorca.wordpress.com

NOM DE LA COOKIE ORIGEN PROPÒSIT DE LA COOKIE
ccpa_applies Personalització Gestiona el consentiment de l'usuari per a l'ús de les cookies en la pàgina web, a fi de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se li mostri informació sobre aquest tema.
 

 

Cookies propies blogmenjadorpaucasals.wordpress.com

NOM DE LA COOKIE ORIGEN PROPÒSIT DE LA COOKIE
ccpa_applies Personalització Gestiona el consentiment de l'usuari per a l'ús de les cookies en la pàgina web, a fi de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se li mostri informació sobre aquest tema.
 

 

Cookies propies blogmenjadorpoveda.wordpress.com

NOM DE LA COOKIE ORIGEN PROPÒSIT DE LA COOKIE
ccpa_applies Personalització Gestiona el consentiment de l'usuari per a l'ús de les cookies en la pàgina web, a fi de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se li mostri informació sobre aquest tema.
 

 

 

ACTUALITZACIÓ DE COOKIES

 

Les cookies d'aquest lloc web poden ser actualitzades, per la qual cosa recomanem que revisi la nostra política de cookies de manera periòdica.

 

 


 

COM GESTIONAR LES COOKIES EN FUNCIÓ DEL NAVEGADOR QUE UTILITZI

IMPORTANT.

 

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades referides rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu saber que si ho fa és possible que no pugui usar la plena funcionalitat de lloc.

 

Google Chrome

 

Microsoft Internet Explorer o Edge

 

Mozilla Firefox

 

Apple Safari

 

Opera

 

 

EXERCICI DE DRETS

 

Vostè pot dirigir les comunicacions escrites per a l'exercici dels seus drets a: Alimentación Comedores Escolares, S.L. B-64753015 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom [TOMOREGISTROMERCANTIL], foli [FOLIOREGISTROMERCANTIL], fulla [HOJAREGISTROMERCANTIL], inscripció [INSCRIPCIÓNREGISTROMERCANTIL] remetent les seves sol·licituds a la següent adreça:

 

Alimentación Comedores Escolares, S.L. Tibidabo, 4, 2º 4ª, 08620, Sant Vicens dels Horts, Barcelona També pot dirigir les seves comunicacions a través dels següents canals:

 • Presencialment, en les nostres oficines
 • Per correu electrònic a l'adreça rgpd@alcoescat.com
 • Contactant al telèfon +34 675 740 515 on estem a la seva disposició per a atendre-li.

 

Les sol·licituds de dades enviades poden requerir que vostè proporcioni la documentació addicional necessària per a confirmar la seva identitat. En tot cas pot obtenir informació general sobre la privacitat i la Protecció de Dades Personals en el següent enllaç: www.agpd.es